יש את האגדה ההיא, על משוררים שאספו מהחנויות את ספר השירה הראשון שלהם במטרה להעלים אותו. מה שפעם נראה התגלמות האמת, ממרחק הזמן נראה מביך.

כבר המציאו את האינטרנט, והרבה יותר קל להעלים עדויות. אבל אני אוהבת את השירים שלא הייתי יכולה לכתוב היום.
אלו דוגמאות מכל ספרי השירה שלי. כולל הראשון.